In memoriam Peter Hans Unk (1939-2018)

Peter Hans was een beminnelijk mens met een grote belangstelling voor
alles wat om hem heen gebeurde.
Hij zette zich in voor alles wat tot zijn interesse behoorde. En die
interesse had een grote reikwijdte. Eenmaal wonend in Gijzenrooi,
mocht ook de Bewonersvereniging zich koesteren in zijn warme
belangstelling, voor hem een vanzelfsprekendheid. Na zich enkele jaren
ingezet te hebben als ‘actief lid’ – nu heten ze vrijwilliger – stelde hij zich
spontaan beschikbaar als bestuurslid toen in 2000 de structuur van de
vereniging op de schop genomen werd.
Peter Hans was secretaris van onze vereniging van 2000 tot april 2004,
waarna hij tot voorzitter benoemd werd. Deze laatste functie heeft hij
uitgeoefend tot april 2013, na zijn besluit om gezien zijn leeftijd een
tandje terug te schakelen.
Op 7 april 2010 is door wethouder Mittendorf aan Peter Hans de
vrijwilligerspenning van de gemeente Eindhoven uitgereikt voor zijn vele
vrijwilligerswerk.
Peter Hans bleef actief meedoen in Gijzenrooi.
We hebben hem nog jaren teruggezien als lid van het Kerstkoor dat
ieder jaar in december acte de presence geeft bij de ontsteking van het
licht in de grote eikenboom.
Ook zagen we hem enthousiast meewandelen in de Gijzenrooise natuur
op de eerste zondagmorgen van de maand, totdat zijn gezondheid hem
noodzaakte ook hier letterlijk een stapje terug te doen.
Met Peter Hans verliezen we een zeer geïnteresseerde man die van
alles aanpakte wat binnen zijn bereik kwam, of het nu toneel was,
gitaarspelen, Spaanse les, volksdansen, bestuurlijk werk of de
vierdaagse van Nijmegen, Peter Hans wás er.
Ook was hij actief voor veel organisaties: de scouting, de kerk en zoals
eerder gezegd de bewonersvereniging. Voor hem vanzelfsprekend,
gewoon omdat hij overal zijn steentje aan wilde bijdragen.
Met hem is een goed mens heengegaan, wij denken met veel
waardering aan hem terug.

Mede namens het Bestuur,
Truus van Vessem

Overlijdensbericht Peter Hans Unk