Werkzaamheden bij weilanden tussen Kanunnikensven en Heezerweg begonnen!

Om de overlast van quads en loslopende honden in de weilanden tussen het
Kanunnikensven en de Heezerweg tegen te gaan heeft de gemeente samen met BrabantsLandschap besloten om een hekwerk te plaatsen. De werkzaamheden zijn deze week

begonnen. En nu maar hopen dat het helpt! Want dan kunnen vogels en kleine dieren in dat
gebied rustig overwinteren en in het voorjaar daar nestjes bouwen.