De voorzittershamer is overgedragen

Op de Algemene Ledenvergadering op 3 april j.l. van de bewonersvereniging heeft Gerard van Rossum het voorzitterschap overgedragen aan Greetje Heijmans