Buurtpreventie Gijzenrooi

Vanuit de bewonersvereniging is in samenwerking met de politie en de gemeente Eindhoven het buurtpreventieproject opgestart.

Doel van het project is door middel van preventieve acties de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de bewoners te verhogen.

De bewoners en politie zorgen er samen voor dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan.

Buurtpreventie heeft dus alles te maken met ogen en oren openhouden in uw eigen belang en dat van uw directe omgeving.