Takkenrillen maken

Takkenrillen maken

Een heldere zaterdagochtend in november. In het bosgebied tussen Riel en Gijzenrooi komen zo’n twintig wijkbewoners bijeen om samen het dode hout uit een stuk bosgordel te verwijderen en er zogenaamde takkenrillen van te maken. Dat zijn opgestapelde takken die in de lengte door het bos gaan. Het zal straks een geliefde schuilplaats zijn voor kleine bosdieren en vogels. En de takkenrillen houden de honden een beetje op de paden omdat ze zijn aangebracht in de lengterichting van die paden. Na een paar uur werk is al duidelijk zichtbaar wat de bedoeling is: dode bomen zijn omgezaagd, lage ondergroei is hier en daar verwijderd. Er komen doorkijkjes en mooie plekjes tevoorschijn. In januari misschien nog eens herhalen?