European Focus Day 2021

Op 16 juni 2021 is de derde European Focus Day. De European Focus Day is een Europees initiatief om aandacht te besteden aan de preventie van woninginbraken. Ook Nederland doet mee. Door middel van verschillende activiteiten wordt hiervoor aandacht gevraagd. Je kunt zelf immers veel doen om een inbraak te voorkomen. Jij doet toch ook mee?

Wat doe jij om inbrekers buiten te houden?

Jaarlijks worden in Nederland ruim 40.000 woningbraken gepleegd. Politie, justitie, gemeenten en buurtpreventieteams doen er alles aan om dit te voorkomen. Met de juiste preventiemaatregelen kun je ook jezelf beschermen tegen diefstal of inbraak door bijvoorbeeld de deur altijd op slot te doen. Er wordt het meest ingebroken via de achterdeur, keukenraam en voordeur. Zorg daarom voor goede sloten.

Lees  voor alle preventietips het Gijzenrooise Zegje of kijk op maakhetzeniettemakkelijk.nl en voor meer voorlichting en advies bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).