Vanuit de gemeente: Vitality Club

Bij Eindhoven Sport zien we nog steeds dat teveel mensen niet kunnen sporten en bewegen. Financiële redenen, schaamte, de taal of andere belemmeringen zorgen er voor dat een hele grote groep wel wilt maar niet kan. Daar gaan we nu verandering in brengen!

Op maandag 20 september start Eindhoven Sport op drie locaties in Eindhoven met de Vitality Club. Stijp, Woensel Noord maar ook in Stratum wordt een Vitality Club opgericht. Een Vitality Club is een sport- en beweeggroep waar mensen laagdrempelig kunnen sporten onder toeziend ook van een professional. Buursportcoaches van Eindhoven Sport zullen samen met studenten van de Fontys Sporthogeschool zorgen voor de invulling van de activiteit. Op termijn gaan we kijken of we deelnemers van de groep kunnen opleiden om zelf de groepen te draaien.

Voor €1,- per week kunnen deelnemers meedoen aan alle activiteiten in die week. In Stratum is het programma als volgt:

  • iedere maandag starten we van 13.00 – 1400 en van 14.00 – 15.00. Locatie: Fab28, aan Fabritiuslaan 28. Activiteit: Fitgym
  • iedere dinsdag starten we van 9.30 uur tot 10.30 uur. Locatie: Fab28, aan Fabritiuslaan 28. Activiteit: Wandelen
  • iedere donderdag starten we van 9.30 uur tot 10.30 uur. Locatie: beweegtuin Bonifatiuspark. Activiteit: Laagdrempelige bootcamp in beweegtuin

In de bijlage vind je een flyer met meer informatie. Wij zouden het erg op prijs stellen als jullie deze activiteit onder de aandacht willen brengen binnen je netwerk. De Vitality Club richt zich op volwassenen en hen in het bijzonder die om wat voor reden dan ook niet kunnen aanhaken bij het reguliere sport- en beweegaanbod. Voor vragen kun je altijd terecht bij ondergetekende. Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Ben Wiermans

Sportregisseur Gestel & Stratum
b.wiermans@eindhoven.nl |Tel: 06-18347825 |eindhovensport.nl |

Wil je meer weten over onze activiteiten? Volg ons op Twitter: @SportregieEHV
Ook onze nieuwbrief ontvangen? Meld je via deze link aan voor de nieuwsbrief van Eindhoven Sport