Bericht van de gemeente

Bericht van de gemeente naar aanleiding van vragen van de bewonersvereniging

Losliggende stoeptegels
In de bijlage vind je een afbeelding met alle bekende openstaande meldingen met betrekking tot bestrating in Gijzenrooi. Het is op dit moment erg druk met meldingen met betrekking tot de bestrating. Dit komt door de droge zomer die we gehad hebben. Tegels raken daardoor soms los en daarnaast gaan wortels op zoek naar water waardoor wortelopdruk in de tegels ontstaat. Onze aannemer kan met de hoeveelheid meldingen die hij krijgt het werk niet binnen de gebruikelijke vijf werkdagen uitvoeren. De wachttijden lopen inmiddels flink op. Ook stratenmakers liggen heden ten dage niet voor het oprapen helaas. Daarnaast geven we prioriteit aan gevaarlijke situaties. Dat wil zeggen dat fietspaden bijvoorbeeld voorgaan op voetpaden. 
Aan overlast van waterplassen bij hevige regen ondernemen we geen actie. Deze tijdelijke overlast kan heel vervelend zijn, echter de gemeente Eindhoven kan niet overal deze oneffenheden in de stoep of het wegdek wegnemen. Plaatsen waar onveilige situaties ontstaan door gaten en/ of uitstekende verharding zullen we natuurlijk wel repareren. 


Onkruid 
De openbare ruimte moet in Eindhoven voldoen aan een vooraf afgesproken kwaliteitsniveau. Dit betekent dat er wel wat klein vuil, blad en natuurlijk vuil en zand mag liggen en dat er ook wel wat onkruid mag staan. De aannemer moet zorgen dat de openbare ruimte continu aan het vooraf afgesproken kwaliteitsniveau voldoet. In de zomermaanden staat er sinds dit jaar in de stad misschien meer onkruid dan je gewend bent. Door het groeizame weer is het voor onze aannemer lastig om de hele stad op orde te houden.  Daar komt bij dat ook onze aannemers worstelen met een gebrek aan personeel. We rekenen op je begrip.

Ik hoop voor nu voldoende info. Het advies is om (gevaarlijke situaties) vooral te blijven melden via de BuitenBeterapp. Deze worden mogelijk niet binnen vijf dagen verwerkt, maar zijn dan wel bekend en worden zo snel als mogelijk verwerkt door de aannemer.