Werkzaamheden bosgordel Riel, Putten, Gijzenrooi

Werkzaamheden bosbeheer in de Bosgordel Gijzenrooi, Riel, Putten, najaar 2023, voorjaar 2024.

Komende winterperiode gaan we op verschillende locaties in de bosgordel onderhoud aan de beplanting uitvoeren. Het werk is een uitwerking van het beheerplan dat in overleg met de bewonersverenigingen uit de omgeving is opgesteld door de eigenaar van het gebied, Gemeente Eindhoven.

Het werk zal bestaan uit het weghalen van een deel van de bomen in verschillende vakken in het gebied. Dit doen we om de blijvende bomen de ruimte te geven om uit te groeien tot grote volwassen bomen en om te zorgen voor voldoende zonlicht op de bodem van het bos waardoor struiken en kruiden kunnen blijven groeien. Zonder deze maatregelen ontstaat op den duur een steeds dichter donkerder bos waarin
veel bomen of takken dood gaan door lichtgebrek en ook de struiklaag grotendeels afsterft door lichtgebrek. Door de dunning blijft er voldoende licht en ruimte voor alle soorten en behouden we de biodiversiteit van het gebied. Vrijwel alle hout dat vrijkomt blijft in het gebied als schuilplaats voor de fauna van het gebied.

De werkzaamheden zullen door het hele gebied plaatsvinden, op de kaart hiernaast staan de nummers van de verschillende deelpercelen ( bosvakken). Mocht u vragen hebben dan kunt u daarnaar verwijzen.

Het werk wordt tijdens de uitvoering aangestuurd door Tom van Duuren van Van Duuren bosbeheer, tel 06-51604940

Verantwoordelijke/contactpersoon namens gemeente Eindhoven is Frank Verhagen,
beheerder natuurlijke gebieden, tel 06-51200655

f.verhagen@eindhoven.nl