shared dining

Op zaterdag 1 juni organiseerden we voor het eerst een ‘shared dining in Gijzenrooi’. Er hadden zich meer dan tachtig mensen aangemeld, volwassenen met en zonder kinderen. Als bewoners van Gijzenrooi willen we graag een betrokken buurt zijn en er is geen betere manier om elkaar te leren kennen dan door samen te eten.

Hoe werkt het? Iedereen die zich inschrijft brengt iets te eten mee. Bij voorkeur te verdelen in kleine porties. En een hoeveelheid die past bij je aanmelding: kom je met twee volwassenen en twee kinderen neem dan voor vier personen mee.

Verder zorgt de organisatie voor tafels en stoelen. Glazen, borden, bestek en drankjes moet je zelf meebrengen.

Deze eerste editie was meteen een succes: veel volwassenen en kinderen, ook een heel nieuwe groep: veel internationals. Aan sommige tafels was de voertaal Engels. Een mooi experiment, voor herhaling volgend jaar vatbaar.

SHARED DINING

On Saturday, June 1, we organized a ‘shared dining in Gijzenrooi’ for the first time. More than eighty people had registered, adults with and without children. As residents of Gijzenrooi, we would like to be an involved neighborhood and there is no better way to get to know each other than by eating together.

How does it work? Everyone who registers brings something to eat. Preferably divided into small portions. And an amount that suits your registration: if you come with two adults and two children, bring for four people.

The organization provides tables and chairs. You must bring your own glasses, plates, cutlery and drinks.

This first edition was an immediate success: many adults and children, also a completely new group: many internationals. The language used at some tables was English. A nice experiment, worth repeating next year.