Actieve buurtpreventie


Veiligheid

Doel van actieve buurtpreventie is door middel van preventieve acties de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de bewoners te verhogen.

Samenwerking

De bewoners en politie zorgen er samen voor dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan.

Alertheid

Buurtpreventie heeft dus alles te maken met ogen en oren openhouden in uw eigen belang en dat van uw directe omgeving.

Inloggen