Het beleidsplan

Gebaseerd op de inbreng in de algemene ledenvergadering, en in overleg met de diverse werkgroepen, stelt het bestuur van de wijkvereniging een beleidsplan op voor de middellange termijn.
Dit is een manier om richting te geven aan de ideeën over de vereniging, en om zichtbaar en controleerbaar te blijven naar de leden.

 

Huishoudelijk reglement

De spelregels voor het (dagelijks) reilen en zeilen van de vereniging zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Download het  huishoudelijk reglement.

Uiteraard is het bestuur aanspreekbaar op de inhoud van deze documenten.
U kunt het bestuur bereiken via e-mail: bestuur@gijzenrooi.nl.

Het inzien van de statuten kan op verzoek bij het secretariaat