Hier staan de belangrijkste punten uit de diverse bestuursvergaderingen:

17 april 2019

  • Het was de eerste bestuursvergadering voor Greetje. We hebben een aantal praktische punten geregeld (tekeningsbevoegdheid, stukje in het Zegje etc.)
  • Daarnaast hebben we de actiepunten besproken die uit de ALV zijn gekomen, o.a. de bezorging van Groot Eindhoven en de bosgordel.
  • Tevens hebben we een aantal ideeën besproken voor de Burendag. De definitieve datum staat nu op 22 september.
  • Tot slot hebben we besloten dat we op korte termijn een afspraak met de gemeente willen inplannen.

19 maart 2019:

  • Voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering (o.a. het aftreden van Gerard en de voordracht van Greetje en de financiële verantwoording).
  • Wat is de beste manier om de plaatsing van een opslaglocatie bij de gemeente voor elkaar te krijgen. Is een zeecontainer een optie? Met een mooie begroeiing tegen de buitenwanden?
  • Hoe gaan we verder met de organisatie van Burendag? Is het mogelijk hier meer vrijwilligers voor warm te krijgen omdat nu de volledige organisatie op het bordje ligt van het bestuur?
  • Tot slot hebben we een aantal praktische punten besproken zoals bijvoorbeeld de aanpassing van het colofon van het Zegje. Daar staan telefoonnummers bij die niet meer up-to-date zijn.