De activiteiten voor 2018 zijn nog niet gepland

 

Hieronder de activiteiten die in 2017 zijn geweest.
Jaarplan activiteiten 2017

plaatje1Eind januari zijn we met een aantal organisatoren van activiteiten weer bij elkaar geweest om te bespreken wat er voor de rest van 2017 op de kalender staat. We praatten eerst na over de heel gezellige vrijwilligersborrel van 22 januari. Iedereen die zich het afgelopen jaar actief heeft ingezet voor de wijk was daarvoor uitgenodigd. Het bestuur wil zo haar waardering tonen voor ieders inzet; vaak onzichtbaar  werk waar toch veel tijd in gaat zitten. Niets gaat vanzelf. De vrijwilligers vonden het vooral leuk om elkaar te ontmoeten en na te praten over alles wat er in de wijk het afgelopen jaar gerealiseerd is: van Burendag tot Midzomeravond, van buurtpreventie tot het verwelkomen van nieuwe bewoners, van wandelen tot paaseieren zoeken. En nog veel meer. Dat gaan we dit jaar weer doen! Noteer de volgende data alvast in je agenda. Want als je dit leest is Cultuur bij je Buur alweer geweest.

Het programma voor 2017 ziet er nu als volgt uit:

  • Maandag 3 april, Algemene ledenvergadering in de Jaguar
  • Zaterdag 15 mei, paaseieren zoeken
  • Zaterdagavond 8 juli, midzomeravond op het Buurtven
  • Zondagmiddag 24 september, Burendag
  • Zondag 12 november, lampionnenoptocht door de wijk
  • Vrijdag 8 december, onthulling van de kerstverlichting in de boom, inclusief optreden Boomklevers
  • Vrijdag 23 februari 2018, lustrumeditie Cultuur bij je Buur

Er is ook een actieve wandelgroep in Gijzenrooi. Iedere eerste zondag van de maand is er een stevige wandeling van ongeveer twee uur en voor mensen die het liever wat kalmer aan doen is er vanaf woensdag 5 april eenmaal in de 14 dagen een meer relaxte avondwandeling. Houd hiervoor de informatieborden in de wijk in de gaten.

Ook lijkt er belangstelling te zijn voor één of twee keer per jaar een fietstocht van ongeveer 25 kilometer. We zoeken nog één of twee medebewoners die het leuk zouden vinden dit te organiseren.

Houd het Zegje en de informatieborden op het Diepmeerven en het Kanunnikensven goed in de gaten voor meer informatie over bovenstaande activiteiten. Wij hopen op een enthousiaste deelname van iedereen uit de wijk zodat we er weer samen een bruisend jaar van kunnen maken!

Namens de diverse organisatoren van activiteiten,
Greetje Heijmans