De buurt Gijzenrooi ligt in het stadsdeel Stratum van Eindhoven. De wijk is gebouwd in de jaren ’90 van de 20e eeuw.

Gijzenrooi ligt aan de zuid-oostrand van Eindhoven. Enerzijds grenst de buurt aan een uitgebreid natuurgebied met volop wandel- en fietspaden, anderzijds grenst Gijzenrooi aan de wijk Tivoli.

Deze unieke ligging stelt aan ons-zowel aan de individuele bewoner als aan de bewonersvereniging-verschillende eisen. Immers, waar wij aan de ene kant zorgvuldig en met respect met het aangrenzende natuurgebied moeten omgaan, vragen onze buren aan de andere kant om respect, tolerantie en samenwerking waar dit mogelijk is.

De plaats van de wijk Gijzenrooi, in het stadsdeel Stratum, in Eindhoven

De plaats van de wijk Gijzenrooi, in het stadsdeel Stratum, in Eindhoven

Gijzenrooi telt 726 woningen. Het contingent bestaat uit bungalows, twee-onder-één-kapwoningen, vrijstaand geschakelde woningen, huizen in een rij en uit seniorenwoningen. Op twee markante punten in de wijk staat een zogenaamde “urban villa” met 7 appartementen. Dit is tevens de enige hoogbouw in Gijzenrooi. De woningen in Gijzenrooi bestaan voor het grootste deel uit koopwoningen, particuliere bouw en voor een kleiner deel uit vrije sector huurwoningen.
Bij de entreé van de wijk is een lagere school voor speciaal onderwijs “De reis van Brandaan”.
Er is een regelmatige busverbinding met het centrum. Er zijn geen speciale wijkvoorzieningen zoals een buurthuis of winkels.
In Gijzenrooi zijn een tandarts- en een verloskundigepraktijk gevestigd.
Op de grens van Gijzenrooi met Tivoli ligt de “Beestenboel”, een kinderboerderij met allerlei dieren die beheerd wordt door een enthousiast vrijwilligersechtpaar.
Ongeveer midden in de wijk ligt een grote speelvoorziening. De inrichting daarvan is indertijd in samenspraak met de vereniging en de direct omwonenden tot stand gekomen. Elders in de wijk zijn nog enkele kleinere speelvoorzieningen.

Inwoners

Volgens opgave van het CBS heeft Gijzenrooi 1.830 inwoners (rapportage 2019).

  • Mannen: 900
  • Vrouwen: 930

Verdeeld naar leeftijdscategorie:

  • 0-15 jaar: 260
  • 15-25 jaar: 235
  • 25-45 jaar: 305
  • 45-65 jaar: 675
  • 65+ jaar: 355

In Gijzenrooi woont jong en oud dus samen. Eén ding hebben zij gemeen met elkaar: behoefte aan sociaal contact en aan een plek waar het plezierig is om te wonen.

Bekijk https://allecijfers.nl/buurt/gijzenrooi-eindhoven/ voor meer actuele cijfers van Gijzenrooi.