Jaarlijks houdt de Bewonersvereniging Gijzenrooi een algemene ledenvergadering (ALV).

In die vergadering kijken bestuur en leden terug op het afgelopen jaar, en vooruit naar het komend jaar.

Hier zijn de notulen van de ALV 2020. Verslag ALV 2020

Voor de volledigheid is hier ook  het Verslag ALV 2019 van de vergadering van 2019 te vinden.