Jaarlijks houdt de Bewonersvereniging Gijzenrooi een algemene ledenvergadering (ALV).

In die vergadering kijken bestuur en leden terug op het afgelopen jaar, en vooruit naar het komend jaar.

Hierbij het verslag van de ALV 2021

Voor de volledigheid zijn de notulen van de ALV 2020. Verslag ALV 2020 en het Verslag ALV 2019 toegevoegd.