Privacystatement Bewonersvereniging Gijzenrooi

De website van de bewonersvereniging Gijzenrooi geeft informatie over wijk gerelateerde zaken. Alsmede biedt de website www.gijzenrooi.nl  de mogelijkheid om contactgegevens in te vullen en in te schrijven voor activiteiten. Bezoekt u deze website, dan verwerkt de website uw persoonsgegevens. In dit privacystatement leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

Soort gegevens

Gijzenrooi.nl verwerkt  voor- en achternaam, adres gegevens, email gegevens, telefoonnummer en  IP-adressen van websitebezoekers. Dit zijn persoonsgegevens.

Doelen van de verwerking

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende zaken:

  • Inschrijven voor activiteiten

Deze gegevens worden alleen gebuikt ten behoeve van de inschrijving van de wijkvereniging of het inschrijven voor een, door de vereniging georganiseerde, activiteit.

Ledenadministratie

We leggen (los van de website, offline) in onze ledenadministratie gegevens vast van leden waaronder voor- en achternaam, adres gegevens, email gegevens, telefoonnummer en het bankrekeningnummer van waaruit de contributie wordt betaald.

Bewaartermijnen

De gegevens worden tijdelijk opgeslagen en verwijderd zodra:

  • De ledenadministratie de gegevens heeft verwerkt of (uiterlijk 2 maanden)
  • De activiteit is geweest (uiterlijk 2 maanden daarna)

Privacymaatregelen

Toegang tot de verzamelde persoonsgegevens op de  website is beperkt tot enkel de beheerders.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij anders wettelijk is vereist.

Technische maatregelen

De website is door middel van SSL certificaten beschermd tegen afluisteren en/of manipulatie van gegevens.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Contactgegevens bewonersvereniging Gijzenrooi

Greetje Heijmans (voorzitter)

email: bestuur@gijzenrooi.nl