De vereniging

Belangenbehartiging van de inwoners, bij de gemeente Eindhoven en andere instanties;

Read More

Activiteiten

Organisatie van sportieve en sociale activiteiten voor en door de inwoners.

Read More

Communicatie

Uitgave van het kwartaalblad 'Het Zegje' en het verzorgen van deze website.

Read More

Buurtpreventie

Opzetten en onderhouden van een systeem van buurtpreventie in Gijzenrooi.

Read More

Na-zomeren met Gijzenrooi Open Air

Ook voor deze nazomer hebben we nog een drietal concerten plannen. Omdat het altijd onzeker is, of de weergoden ons goed gezind zijn, zijn de data nog onzeker. We denken dat het verstandig is als mensen dit keer zeker een klapstoel en mogelijk ook een plaid of iets dergelijks meenemen om de avondtemperatuur te trotseren.

Vanuit de gemeente: Vitality Club

Bij Eindhoven Sport zien we nog steeds dat teveel mensen niet kunnen sporten en bewegen. Financiële redenen, schaamte, de taal of andere belemmeringen zorgen er voor dat een hele grote groep wel wilt maar niet kan. Daar gaan we nu verandering in brengen! Op maandag 20 september start Eindhoven Sport op drie locaties in Eindhoven

Actie DOESLIEF groot succes

Actie DOESLIEF met bloemetjes voor wijkbewoners was een groot succes. Honderd plantjes werden bezorgd aan buren, bekenden uit de wijk. Mensen die een kleine blijk van aandacht kregen: omdat ze veel doen in de wijk, omdat ze ziek geweest zijn, omdat ze een dierbare verloren hebben of gewoon omdat we aardig willen zijn voor elkaar.