De vereniging

Belangenbehartiging van de inwoners, bij de gemeente Eindhoven en andere instanties;

Read More

Activiteiten

Organisatie van sportieve en sociale activiteiten voor en door de inwoners.

Read More

Communicatie

Uitgave van het kwartaalblad 'Het Zegje' en het verzorgen van deze website.

Read More

Buurtpreventie

Opzetten en onderhouden van een systeem van buurtpreventie in Gijzenrooi.

Read More

Ontsteking lampjes kerstboom (update)

Update: In verband met de Corona maatregelen kunnen de Boomklevers niet repeteren. Dit optreden gaat dan ook niet door. Of het evenement nog door zal gaan wordt nog o.a. via deze website gecommuniceerd Vrijdagavond, 10 december, is weer de jaarlijkse ontsteking van de lampjes in de kerstboom. Ook dit jaar weer opgeluisterd door de Boomklevers.

Burendag nieuwe stijl groot succes

De burendag van 2021 zag er anders uit: een opwarmer met een draaiorgel in de wijk en dan een kort programma: van 14.00 tot 16.00 uur. Een spectaculaire stormbaan trok de meeste aandacht van de kinderen in de wijk: zelfs twee- of driejarigen wilden zich eraan wagen. Met hulp van andere kinderen ging dat wonderbaarlijk

Na-zomeren met Gijzenrooi Open Air

(Deze concerten zijn inmiddels geweest) Ook voor deze nazomer hebben we nog een drietal concerten plannen. Omdat het altijd onzeker is, of de weergoden ons goed gezind zijn, zijn de data nog onzeker. We denken dat het verstandig is als mensen dit keer zeker een klapstoel en mogelijk ook een plaid of iets dergelijks meenemen

Actie DOESLIEF groot succes

Actie DOESLIEF met bloemetjes voor wijkbewoners was een groot succes. Honderd plantjes werden bezorgd aan buren, bekenden uit de wijk. Mensen die een kleine blijk van aandacht kregen: omdat ze veel doen in de wijk, omdat ze ziek geweest zijn, omdat ze een dierbare verloren hebben of gewoon omdat we aardig willen zijn voor elkaar.