De vereniging

Belangenbehartiging van de inwoners, bij de gemeente Eindhoven en andere instanties;

Read More

Activiteiten

Organisatie van sportieve en sociale activiteiten voor en door de inwoners.

Read More

Communicatie

Uitgave van het kwartaalblad 'Het Zegje' en het verzorgen van deze website.

Read More

Buurtpreventie

Opzetten en onderhouden van een systeem van buurtpreventie in Gijzenrooi.

Read More

Midzomeravond

Hallo allemaal, April is de maand waarop normaal het eerste berichtje over de Midzomer avond komt. Gewoon om u er even aan te herinneren en ook om de datum door te geven.De geplande datum is zaterdag 17 juli 2021, zoals altijd in het voorlaatste weekend voor de zomervakantie.In het licht van corona lijkt dit jaar

Actie DOESLIEF groot succes

Actie DOESLIEF met bloemetjes voor wijkbewoners was een groot succes. Honderd plantjes werden bezorgd aan buren, bekenden uit de wijk. Mensen die een kleine blijk van aandacht kregen: omdat ze veel doen in de wijk, omdat ze ziek geweest zijn, omdat ze een dierbare verloren hebben of gewoon omdat we aardig willen zijn voor elkaar.