De vereniging

Belangenbehartiging van de inwoners, bij de gemeente Eindhoven en andere instanties;

Read More

Activiteiten

Organisatie van sportieve en sociale activiteiten voor en door de inwoners.

Read More

Communicatie

Uitgave van het kwartaalblad 'Het Zegje' en het verzorgen van deze website.

Read More

Buurtpreventie

Opzetten en onderhouden van een systeem van buurtpreventie in Gijzenrooi.

Read More

Digitale Algemene ledenvergadering

ALV bewonersvereniging Gijzenrooi dinsdag 7 april om 20.00u via een Video-call Om de ALV dinsdag 7 april toch door te kunnen laten gaan, hebben we besloten dit via een video call te doen.  Iedere wijkgenoot is van harte uitgenodigd om deel te nemen. Deelnemen kan door te klikken op onderstaande link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGZkOWRhNDQtZDVmNS00NDVkLWFlNWUtNjU2OWUxZTlkNTli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2269552971-c311-467c-8c1f-e896dbc31796%22%2c%22Oid%22%3a%22fb976f73-e1e2-43b2-b87c-ef28ed3567d2%22%7d De agenda voor

Wandelen in Gijzenrooi gaat voorlopig niet door!

De wandelingen gaan in verband met het Corona virus, vooralsnog NIET door!! Op woensdag 1 april is het weer zover, dan beginnen de zomeravondwandelingen weer in ‘de achtertuin’ van Gijzenrooi, in de natuurgebieden De Gijzenrooise Zegge, de Stratumse Heide en de Groote Heide. Het ‘Ommetje Gijzenrooi’, zie ook de posters. Zoals gebruikelijk starten we bij

Gezocht: full-stack, front-end of back-end ontwikkelaar

Hebben we met deze titel jouw aandacht getrokken dan ben je wellicht de persoon die wij zoeken. Gijzenrooi beschikt over een unieke webapplicatie waarmee de lopers van de buurtpreventie de loopronden door onze wijk inroosteren. Deze applicatie is ontwikkeld en onderhouden door een van onze wijkgenoten, maar dat blijkt in de praktijk erg belastend voor