Onze wijk heeft twee WhatsApp groepen voor de buurpreventie;
Buurtpreventie Gijzenrooi en Buurtpreventie GZ2. Deze hebben inmiddels meer dan 250 deelnemers.

Om deze beheersbaar te houden is het noodzakelijk dat iedereen zich houdt aan de spelregels. Deze luiden als volgt.

Spelregels

 • De WhatsApp groepen Buurtpreventie Gijzenrooi en Buurtpreventie GZ2 zijn uitsluitend bedoeld om wijkbewoners van Gijzenrooi te attenderen op verdachte en alarmerende situaties in de wijk. Gebruik voor het delen van informatie over andere onderwerpen de klep-app (aanmelden via 06 44 09 92 55) of de Facebook-pagina Vrienden van Gijzenrooi.
 • Deelnemers dienen minimaal 18 jaar te zijn.
 • Deelnemers dienen in de wijk Gijzenrooi te wonen.
 • Als er verdachte omstandigheden zijn, gebruik dan de SAAR methode
  • Signaleer Zie je iets verdachts, bijvoorbeeld 2 personen in de tuin van een ander, probeer dan goed te onthouden wat je hebt gezien. Let op kleding, geslacht, huidskleur, lengte en gezicht. Zie je een verdacht voertuig, noteer dan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
  • Alarmeer Zie je iets waarbij de politie direct in actie moet komen? Bel dan altijd eerst 112 voordat je het signalement doorgeeft in de WhatsApp-groep. Is er geen spoed bij de melding, maar wil je wel de politie inlichten? Bel dan 0900-8844.
  • App Dit is het WhatsApp bericht waarin je het signalement doorgeeft en/of beschrijft wat je gezien hebt. Geef ook aan of je de politie wel of niet gebeld hebt.
  • Reageer Nadat je het signalement hebt doorgegeven is er misschien de mogelijkheid om de personen te volgen of hun plannen te verstoren. Probeer dit altijd samen te doen met buurtbewoners en doe het alleen als het veilig is. Breng jezelf niet in gevaar.
 • Let op het taalgebruik: niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 • Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten.
 • Verstuur alleen foto’s van een verdachte voor het verstrekken van een signalement als dit voor de melding noodzakelijk is of een meerwaarde heeft. Kenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen een dader ook goed beschrijven.
 • Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 • Gebruik de WhatsApp-groepen alleen waarvoor ze bedoeld zijn en niet voor onderling contact of privéberichten. Ze zijn ook niet bedoeld voor het melden van loslopende honden of vermiste katten.
 • Reageer alleen zakelijk op een WhatsApp bericht als dat iets toevoegt aan de informatie. Reageer nooit met een “goed gedaan”, “dank je wel”, een smiley, een duim of vraagtekens als je iets niet begrijpt. Dan ontvangen alle 230 deelnemers aan de groep een niet urgent bericht en daar is de groep niet voor bedoeld. Het maakt mensen onnodig ongerust en sommige leden verlaten bij het meermaals plaatsen van onnodige berichten zelfs de groep. Wilt u uw gevoelens uiten naar de berichtgever, doe dit dan in een privébericht.
 • Het niet houden aan de afspraken kan leiden tot verwijdering uit de groep.
 • In alle gevallen waarin deze spelregels niet voorzien beslissen de beheerders.

Aanmelden en vragen

Beheerders zijn Jos van Gastel (06 55 88 03 70) en Jos van Dijk (06 15 29 21 33.). Wilt u als deelnemer aan deze WhatsApp-groep worden toegevoegd of vraagt u dit namens iemand anders, doe dit dan niet via de WhatsApp groep Buurtpreventie Gijzenrooi, maar stuur een WhatsApp-bericht met uw naam en adres naar een van de beheerders of stuur een e-mail met uw 06-nummer, naam en adres naar gijzenrooibuurtpreventie@gijzenrooi.nl. Ook met eventuele vragen kunt u bij hen terecht.