Attentie Buurtpreventie

Vanuit onze bewonersvereniging is in samenwerking met de politie en de gemeente Eindhoven het buurtpreventieproject opgestart. Doel van het project is door middel van preventieve acties de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de bewoners te verhogen.

De lopers kunnen  <hier inloggen>

Aanvankelijk bestond het buurtpreventieproject in onze wijk uit de buurt- en straatcoördinatoren. Dit waren vrijwilligers uit de buurt die zich wat meer konden en wilden inzetten voor het project. Onze wijk was verdeeld in elf sectoren. Elke sector had een straatcoördinator. Deze waren het aanspreekpunt in de buurt. Daar kon men een probleem aankaarten. Daarvoor waren de z.g. “gele kaarten” gemaakt en verspreid. Melden kon ook digitaal via de website van de bewonersvereniging.

De buurtcoördinator was de spil. Enerzijds hield hij contact met de straatcoördinatoren en verzamelde hij alle gele kaarten. Anderzijds was hij in contact met de politie. Hij bracht de politie op de hoogte over wat er zich op het gebied van de criminaliteit afspeelde in de buurt. En hij ontving relevante informatie van de politie. Bijvoorbeeld een toename van inbraken in een straat.

Onder invloed van de ontwikkelingen in de gemeente Eindhoven ontstond in 2013 ook in onze wijk een groep lopers. Als buurtpreventen zijn zij de ogen en oren van de wijk en door herkenbaar en zichtbaar te zijn op straat leveren zij een waardevolle bijdrage aan de veiligheid in de wijk. Als bewoners kennen zij de wijk als de beste en zijn zij een belangrijke informatiebron voor de politie en stadstoezicht. En in het kader van de leefbaarheid doen zij datzelfde voor de gemeente Eindhoven. Naast het feit dat ze nuttig werk doen, is een prettige bijkomstigheid dat ze zo de buurtbewoners beter leren kennen en iedereen elkaar makkelijker weet te vinden. Door deze gewijzigde situatie werd de functie van straatcoördinator in feite overbodig. Ook de “gele kaarten” bleken achterhaald. Het Buurtpreventieteam Gijzenrooi bestaat momenteel uit 30 lopers. Coördinator is Jos van Dijk, die daarbij wordt ondersteund door Wiefse Coebergh.

Constateert u een ongewenste situatie, dan kunt u hen bellen via onderstaande telefoonnummers of een e-mail sturen naar gijzenrooibuurtpreventie@gijzenrooi.nl.

Bel altijd 112 als u in de buurt iets verdachts ziet. Noteer het kenteken van de verdachte auto of het signalement van de verdachte persoon. Geef dit door aan de politie.

Voor defecte straatverlichting , losliggende stoeptegels, onderhoud groen of vernield straatmeubilair kunt u bellen naar 14040 of gebruikt u de BuitenBeter-app.

WhatsApp-groep Buurtpreventie Gijzenrooi

Onze wijk heeft ook een WhatsApp-groep. Hier kunt u vreemde personen en/of voertuigen, deur aan deur verkopers, baldadigheid en vuurwerkoverlast melden. De groep is nadrukkelijk niet bedoeld voor privéberichten.

Beheerders van deze groep zijn Jos van Gastel en Jos van Dijk. Wilt u ook deelnemen? Stuur dan via WhatsApp een berichtje naar 0655880370 of 0644138855. (Spelregels)

Buurtpreventie begint bij u zelf

Het Buurtpreventieteam Gijzenrooi doet er alles aan om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te bevorderen. Maar buurtpreventie begint natuurlijk wel bij u zelf. Zorg voor goed hang- en sluitwerk, doe uw voor- en achterdeur altijd op slot. Leg waardevolle spullen niet in het zicht. Zorg dat uw huis er altijd bewoond uitziet, ook als u niet thuis bent etc. etc. En reageer alert als u in de buurt iets verdachts ziet.

Contact

Wij zoeken nog geïnteresseerden die ongeveer tweemaal per maand een rondje door de wijk willen lopen.

Wilt u meer informatie, bel dan met:

Jos van Dijk, tel. 06 44 13 88 55 of

Wiefse Coebergh tel. 06 53 16 33 00

Wilt u zich aanmelden als loper? Mail met Jos van Dijk.

<Inloggen lopers gedeelte>