Wijkbewoners

Bewoners van de wijk Gijzenrooi kunnen lid worden van de bewonersvereniging voor slechts € 6,- per adres per jaar. Zij ontvangen dan 4 maal per jaar onze wijkblad ‘Het Gijzenrooise Zegje’.
Als lid van de vereniging wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan de diverse activiteiten en heeft u stemrecht op de algemene ledenvergadering.

Andere belangstellenden

Ook geïnteresseerden buiten de buurt kunnen lid worden. Ook zij krijgen viermaal per jaar ‘Het Gijzenrooise Zegje’ bezorgd of toegestuurd en kunnen meedoen aan de activiteiten.
Belangenbehartiging is voor hen niet van toepassing en zij hebben geen stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering. De contributie bedraagt in dit geval € 9,- per jaar.

Nieuw in onze wijk? U kunt de contributie voor het lopende jaar overmaken op IBAN nummer NL11 INGB 0000 0738 33 tnv. Bewonersvereniging Gijzenrooi, Eindhoven.

U kunt ook mailen met de ledenadministratie:

Ledenadmin@Gijzenrooi.nl