De Bewonersvereniging Gijzenrooi is er voor alle inwoners van de wijk.

Onder de overkoepelende bewonersvereniging vindt onder meer het volgende plaats:

  • Organisatie van sportieve en sociale activiteiten voor en door de inwoners
  • Opzetten en onderhouden van een systeem van buurtpreventie
  • Belangenbehartiging van de inwoners, bij de gemeente Eindhoven en andere instanties
  • Uitgave van een kwartaalblad en verzorgen van een website

Lidmaatschap van de vereniging
Vijfenzeventig procent van de inwoners van Gijzenrooi is lid van de Bewonersvereniging Gijzenrooi.

Voor slechts € 6,- per adres per jaar kunt u ook lid worden.
En dat is belangrijk omdat u dan op de hoogte blijft van de vele activiteiten in de buurt.

———————–

Maar ook geïnteresseerden buiten de buurt kunnen lid worden. Ook zij krijgen viermaal per jaar het ‘Gijzenrooise Zegje’ bezorgd of toegestuurd en kunnen meedoen aan de activiteiten.

Belangenbehartiging is voor hen niet van toepassing en zij hebben geen stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering.
De contributie bedraagt in dit geval €6,- per jaar.

Nieuwe leden kunnen de contributie voor het lopende jaar overmaken op NL11 INGB 0000 0738 33 tnv. Bewonersvereniging Gijzenrooi, Eindhoven.

Heeft u nieuwe buren, meld het ons. Uw buren ontvangen dan een welkomspakket met informatie over de vereniging en de buurt.