De commissie communicatie verzorgt:

  • 4 x per jaar: de uitgave van het blad “Het Gijzenrooise Zegje”.
  • tekst voor een aantal vaste rubrieken in ‘Het Zegje’.
  • foto’s bij diverse artikelen voor ‘Het Zegje’ .
  • de website “www.gijzenrooi.nl”
  • fotoseries op de website van -met name- activiteiten.
  • posters in de publicatieborden aan het Diepmeerven en het Kannunikensven.

Het Zegje

“Het Zegje” wordt viermaal per jaar huis-aan-huis verspreid. De bezorging wordt gedaan door vrijwilligers. Er zijn negen vaste bezorgers en twee reserves. Hun namen: (vaste) André van Dam, Alda Denneman, Tineke Gerritsen, Cor ten Hove, Marij van Kempen,  Jaap Nieuwdorp, Wilmy Pijpers, Mieke van Schijndel, Herma van de Ven en (reserves) Marij van Kempen, Truus en Kees van Vessem.

Uiteraard kunt u ons benaderen! Kopij is welkom op communicatie@gijzenrooi.nl, maar ook een helpende hand bij een activiteit of een enthousiaste Gijzenrooier/ster in een commissie!

Op het tabblad “Zegje” is de eerstvolgende sluitingsdatum van kopij te vinden.

Commissie Communicatie

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Wim Corbeij
Wim Corbeij
Wim verzorgt de lay-out van en maakt “Het Zegje” klaar voor de drukker. Daarnaast beheert hij de tabbladen Zegje van de website en is hij de contactpersoon voor de advertenties.

Willem van Hoorn
Willem van Hoorn
Willem is columnist en fotograaf.

Evelyn LeenenEvelyn Leenen
Evelyn is aanspreekpunt voor de commissie. Zij ontwerpt de posters die ze ook zelf in de publicatieborden aan het Diepmeerven/hoek Meerbergsven en het Kanunnikensven/hoek Raatven hangt.

Frank van der Wielen
Frank van der Wielen
Frank is de webmaster van de site.

Zonder foto:

  • Greetje Heijmans, redactie & correctie;
  • Bianca Verhagen, verspreiding;
  • Marijke Cornelissen, redactie & correctie.