De commissie communicatie verzorgt:

  • 4 x per jaar: de uitgave van het blad “Het Gijzenrooise Zegje”.
  • tekst voor een aantal vaste rubrieken in ‘Het Zegje’.
  • foto’s bij diverse artikelen voor ‘Het Zegje’ .
  • de website “www.gijzenrooi.nl”
  • fotoseries op de website van -met name- activiteiten.
  • posters in de publicatieborden aan het Diepmeerven en het Kannunikensven.

Het Zegje

“Het Zegje” wordt driemaal per jaar bezorgd bij leden. Het septembernummer wordt echter huis-aan-huis verspreid. De bezorging wordt gedaan door vrijwilligers. Er zijn negen vaste bezorgers en twee reserves. Hun namen: (vaste) André van Dam, Alda Denneman, Tineke Gerritsen, Cor ten Hove, Marij van Kempen,  Jaap Nieuwdorp, Wilmy Pijpers, Mieke van Schijndel, Herma van de Ven en (reserves) Marij van Kempen, Truus en Kees van Vessem.

Uiteraard kunt u ons benaderen! Kopij is welkom, maar ook een helpende hand bij een activiteit of een enthousiaste Gijzenrooier/ster in een commissie!

Op het tabblad “Zegje” is de eerstvolgende sluitingsdatum van kopij te vinden.

Commissie Communicatie

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Wim CorbeijWim Corbeij

Wim verzorgt de lay-out van en maakt “Het Zegje” klaar voor de drukker. Daarnaast beheert hij de tabbladen Zegje van de website en is hij de contactpersoon voor de advertenties.

Willem van HoornWillem van Hoorn

Willem is columnist en fotograaf.

Evelyn LeenenEvelyn Leenen

Evelyn is aanspreekpunt voor de commissie. Zij ontwerpt de posters die ze ook zelf in de publicatieborden aan het Diepmeerven/hoek Meerbergsven en het Kanunnikensven/hoek Raatven hangt.

Käthe SchildersKäthe Schilders

Käthe beheert de mailbox van de commissie, redigeert de Zegje-kopij en levert alles aan bij Wim Corbeij.

Frank van der WielenFrank van der Wielen

Frank is de webmaster van de site.