De commissie communicatie verzorgt:

  • 4 x per jaar: de uitgave van het blad “Het Gijzenrooise Zegje”.
  • tekst voor een aantal vaste rubrieken in ‘Het Zegje’.
  • foto’s bij diverse artikelen voor ‘Het Zegje’ .
  • de website “www.gijzenrooi.nl”
  • fotoseries op de website van -met name- activiteiten.
  • posters in de publicatieborden aan het Diepmeerven en het Kannunikensven.

Het Zegje

“Het Zegje” wordt viermaal per jaar huis-aan-huis verspreid. De bezorging wordt gedaan door vrijwilligers. Er zijn negen vaste bezorgers en twee reserves. Hun namen: (vaste) André van Dam, Alda Denneman, Tineke Gerritsen, Cor ten Hove, Marij van Kempen,  Jaap Nieuwdorp, Wilmy Pijpers, Mieke van Schijndel, Herma van de Ven en (reserves) Marij van Kempen, Truus en Kees van Vessem.

Uiteraard kunt u ons benaderen! Kopij is welkom op communicatie@gijzenrooi.nl, maar ook een helpende hand bij een activiteit of een enthousiaste Gijzenrooier/ster in een commissie!

Op het tabblad “Zegje” is de eerstvolgende sluitingsdatum van kopij te vinden.

Commissie Communicatie

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Wim Corbeij


Wim Corbeij
Wim verzorgt de lay-out van en maakt “Het Zegje” klaar voor de drukker. Daarnaast beheert hij de tabbladen Zegje van de website en is hij de contactpersoon voor de advertenties.

Willem van Hoorn


Willem van Hoorn
Willem is columnist en fotograaf.

Evelyn Leenen

Evelyn Leenen
Evelyn is aanspreekpunt voor de commissie. Zij ontwerpt de posters die ze ook zelf in de publicatieborden aan het Diepmeerven/hoek Meerbergsven en het Kanunnikensven/hoek Raatven hangt.

Bianca Verhagen

Beheert de verspreiding van ‘Het Zegje’, coördineert en stuurt de bezorgers.

Paul de Meurichy

Lid van het redactieteam van ‘Het Zegje’, schrijft columns en interviewt wijkbewoners

Greetje Heijmans

Leidt het redactieoverleg en coördineert de te schrijven artikelen. Schrijft zelf ook over diverse onderwerpen

Jos van Dijk

Lid van het redactieteam van ‘Het Zegje’, schrijft onder andere over veiligheidszaken in onze wijk

Marijke Cornelissen

Lid van het redactieteam van ‘Het Zegje’, schrijft regelmatig stukjes en neemt interviews af

Frank van der Wielen

Frank van der Wielen
Frank is de webmaster van de site.