Begin april 2003 is een archeologisch onderzoek gestart langs de Puttense Dreef/Rielsedijk. Het gebied is laatstelijk gebruikt als maïsakker. De verwachting is dat in elk geval overblijfselen gevonden zullen worden van de buurtschap Putten, dat in oorsprong uit de Middeleeuwen dateert. Ook worden overblijfselen verwacht uit andere (oudere) perioden. De opgraving vindt plaats vanwege de voorgenomen bouw van woningen. Tijdens deze bouw zal de archeologische ondergrond worden verwoest.Op het terrein zullen enkele lange proefsleuven worden gegraven tot op het gele zand. Deze sleuven dienen om de aard en kwaliteit van de archeologische ondergrond vast te stellen. Het is belangrijk dat dit vlak onbeschadigd blijft. Daarom verzoeken wij u niet in de opgravingsputten te wandelen, fietsen of er honden toe te laten. Wanneer het vlak beschadigd wordt bestaat de kans dat een deel van ons cultureel erfgoed definitief verloren raakt zonder dat het is gedocumenteerd.

Mocht u belangstelling hebben verzoeken wij u tijdens onze werktijden ter plaatse contact op te nemen met een van de medewerkers. Graag vertellen wij u over onze bevindingen. Voor groepen kunnen wij ook rondleidingen geven. Ons ‘hoofdkwartier’ is in de groene containers langs de kruising Puttense Dreef/Herman Kruijderstraat.

Met vriendelijke groet,

medewerkers afdeling Archeologie gemeente Eindhoven ( 040- 2446517)